Indlæg til nyhedssiden

Send dit indlæg til nyhedssiden i en mail ved at trykke på ovenstående knap.

Nordkalottens hurtigturnering 2022


Indbydelse

Skakklubben Nordkalotten indbyder hermed til hurtigturnering søndag den 6. november 2022 kl. 9.30 i Festsalen på Hotel Gilleleje Strand, Vesterbrogade 4B, Torvet, 3250 Gilleleje. Vi lægger vægt på en hyggelig turnering i flotte omgivelser med pæne præmier. Der vil være en sandwich samt en øl/vand til alle til frokost. Turneringen er sponsoreret af Kvickly i Helsinge og Nordea Fonden.
Turneringen er en hurtigturnering, hvor der som udgangspunkt spilles i 8 mandsgrupper. Opdelingen kan dog ændres af arrangørerne, hvis de f.eks. i forhold til deltagerantal eller spillestyrke finder det hensigtsmæssigt. Af pladsmæssige grunde er der desværre kun plads til højst 64 deltagere. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Spilletidspunkter

Indskrivning 9.30
   1. runde 10.00
   2. runde 11.10
Frokost 12.00-12.50
   3. runde 12.50
   4. runde 14.00
   5. runde 15.10
   6. runde 16.20
   7. runde 17.30
Præmieoverrækkelse ca. 18.45

Forplejning

Der vil være gratis kaffe, te, og vand til alle deltagere under turneringen. Indskuddet inkluderer desuden en sandwich samt en øl/vand som udleveres i cafeen i perioden 12.0013.30. Herudover vil det være muligt at købe øl, vand etc. i cafeen i løbet af turneringen.

Turneringsform

8 mandsgrupper
Klasseinddeling: Spillerne fordeles efter ratingtal i 8 mandsgrupper
Betænkningstid: 20 min. + 5 sek. pr. træk fra træk 1 Rating: Turneringen rates i DSU-regi (hurtigskak)

Indskud

200 kr. for alle klasser (GM/IM gratis)
Ved eftertilmelding (hvis den accepteres) betales et ekstra gebyr på 50 kr.

Præmier

I den øverste klasse
2.500 kr. i 1. præmie og
1.500 kr. i 2. præmie.
I de øvrige klasser
800 kr. i 1. præmie og
600 kr. i 2. præmie.
Ved ligestilling deles præmierne.

Tilmelding

Helst på DSU’s turneringssystem - ellers på mail til mail@nordkalotten.dk senest mandag den 31. oktober 2022 kl. 12.00.
Oplys venligst Navn, Klub, Rating, Telefonnummer og mail. Bemærk, at turneringen af pladshensyn er begrænset til 64 deltagere.

Praktiske oplysninger

  •  Der spilles efter FIDE’s regler for hurtigskak.
  • Telefon på spillestedet: 2670 5884 (Martin Stampe Noer).
    Indskud skal betales i forbindelse med tilmelding enten på til konto nr. 9570/12174764 eller mobilpay 2875 7098.
  • Der er gode adgangsforhold for kørestolsbrugere.
  • Yderligere spørgsmål: Kontakt Martin Stampe Noer – mail@nordkalotten.dk

Vel mødt
Skakklubben Nordkalotten