Dansk Skak Unions 8. Hovedkreds og Allerød Skakklub 

afholder 

det årlige sjællandsmesterskab for børn og juniorer 

lørdag den 29. april 2006 på 

Engholmskolen, Rådhusvej 5 , 3450 Allerød.

Indbydelse Deltagerliste
Gruppe AB Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F