8_hk_logo
DSU logo

8. Hovedkreds holdturnering 2011/12


Nyheder

Holdturneringen er slut

Så er det sidste træk udført i holdturneringen, og der kan gøres status over hvordan det gik. Vi slap heldigvis helt for sager, der krævede undertegnedes indblanding. Et par gange gik det galt med indberetningen, men det var det hele.
Der er præmie til nr. 1 og 2 i alle rækker samt de spillere, der har scoret maksimumpoints i deres række. Præmierne bliver overrakt på 8. HKs delegeretmøde d. 27. april.

Med forbehold for eventuelle protester blev resultaterne således:

I M-rækken var der reelt aldrig tvivl om sejren, mens der var hård kamp om 2. pladsen.
1. pr. og oprykker: Sjælsø 1
2. pr.: Egedal-Jyllinge 1
Nedrykker: Roskilde 2

A-rækken endte i et tæt kapløb mellem Fredensborg og Allerød, hvor sidstnævnte trak det længste strå.
1. pr. og oprykker: Allerød 3
2. pr.: Fredensborg 1
Nedrykker: Espergærde 1
Maksimumpoints 7/7: Niels Randholm, Fredensborg og Niels Højtved, Allerød

Også B-rækken blev spændende til det sidste. Furesø havde chancen for at overhale Bornholm, men manglede lige et halvt point.
1. pr. og oprykker: Bornholm 2
2. pr.: Furesø 2
Ingen nedrykker

I C-rækken (4-mandhold) endte hele 3 hold på 10½ points, og derfor måtte både matchpoints og indbydes kamp i brug for at afgøre placeringerne.
1. pr.: Egedal-Jyllinge 2
2. pr.: Helsingør 4

Tillykke til alle oprykkerne og præmietagerne!
Thomas Larsen 8. marts 2012


+ LIVE-resultatdækning af A- og B-rækken
Som et nyt tiltag vil resultaterne fra fællesafslutningerne i A- og B-rækken blive opdateret live her på hovedkredsens holdskaksider efterhånden som partierne bliver færdigspillet. Så kan man følge med i den aktuelle stilling og kampen om oprykning.
Thomas Larsen 5. marts 2012

+ Fællesafslutning i A- og B-rækken
A-rækken:
Allerød skakklub sørger for materialer til alle 4 kampe. Ingen af de øvrige deltagende klubber behøver derfor at medbringe materialer.
Mht. kampledere, så kan Allerød hjælpe, såfremt at et de øvrige hjemmehold (Hillerød, Sjælsø og Solrød) ikke er i stand til selv at finde en kampleder.

B-rækken:
Furesø (1 kamp) og Allerød (2 kampe) sørger for materialer og kampledere.
Thomas Larsen 1. marts 2012

+ Fællesafslutning i Mesterrækken
Søndag d. 4. marts er der fællesafslutning i Mesterrækken. Det foregår samme sted som sidste år:

Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

Bemærk at de 3 hjemmehold Sjælsø 1, Helsingør 2 og Frederikssund 1 forventes at medbringe materialer (inkl. skakure) samt en kampleder til deres egen kamp.
Thomas Larsen 26. februar 2012

+ Status efter 6. runde
I søndags havde vi et lille teknisk uheld, hvor det pludselig ikke var muligt at logge ind og indberette resultater. Den hårdtarbejdende webmaster fik hurtigt rettet fejlen, og resultaterne kom ind til tiden.

Som nævnt har Sjælsø 1 allerede vundet M-rækken, mens der er hård kamp om 2. pladsen. Roskilde skal vinde minimum 7-1 for at undgå sidstepladsen, der giver nedrykning.
I A-rækken vandt både Allerød og Fredensborg storsejre og ligger nu side om side. Allerød har fordel af flere matchpoints i tilfælde af at begge hold opnår det samme resultat i sidste runde.

I B-rækken er det kun Furesø, der kan tage oprykningen fra Bornholm. Det kræver dog mindst 6½ points i sidste runde.

C-rækken endte helt tæt med 3 hold på 10½ points. Tillykke til Egedal-Jyllinge, der tager 1. pladsen på sejr i indbyrdes kamp mod Helsingør 4, mens Roskilde må nøjes med 3. pladsen, da de mangler et matchpoint i forhold til de to andre hold.

Der er nu kun 3 spillere tilbage med maksimum - alle 3 i A-rækken.
Thomas Larsen 24. februar 2012

+ Tillykke til Sjælsø
Selv om der mangler en runde i Mesterrækken, så har Sjælsø 1 allerede sikret sig oprykning til 2. division. Tillykke!
Thomas Larsen 19. februar 2012

+ Op- og nedrykning i holdturneringen
Holdturneringens op- og nedrykningsscenarier har været ivrigt efterspurgt fra flere kanter. Nedenstående gælder naturligvis ikke C-rækken, hvor der ikke kan rykkes op eller ned fra.

Oprykning: 1. pladsen i alle rækker giver oprykning.

Nedrykning: Afhænger af antallet af nedrykkere fra divisionen. Som det ser ud lige pt., så ligner Allerød 2 en nedrykker fra 2. division, mens der skal ske mærkelige ting hvis ikke de øvrige 8. HK hold klarer frisag. Derfor vil sidstepladsen i M- og A-rækken betyde nedrykning, mens der ikke kan rykkes ned fra B-rækken.
Det skal bemærkes at der så stadig mangler et hold i M-rækken. Der kan derfor blive tale om at suspendere en eller flere nedrykninger eller lave ekstra oprykninger når næste sæsons holdtilmeldinger er kendte, men indtil videre må det påregnes at en sidsteplads betyder nedrykning.
Thomas Larsen 4. februar 2012

+ Status efter 5. runde
Bort set fra et par smuttere ved indberetningen, så er 5. runde også gået smertefrit.

I M-rækken ligner Sjælsø 1 en sikker vinder. A-rækken er nu blevet et spændende kampløb mellem Allerød 3 og Fredensborg, mens Helsingør 3 ligger lige efter.
B-rækken er endnu mere spændende. 7 ud af de 8 hold kan stadig nå 1. pladsen. Furesø og Bornholm deler pt. 1. pladsen.

Sluttelig vil Helsingør 4 og Egedal-Jyllinge 2 afgøre sejren i C-rækken i det indbyrdes opgør.

Der er nu 8 spillere tilbage med maksimum.
Thomas Larsen 3. februar 2012

+ Status efter 4. runde
4. runde forløb problemfrit, og så er det ikke særligt svært at være holdturneringsleder. Det lykkedes endda for Bornholm 2 at afvikle 3 kampe på en weekend.

Der er nu 13 spillere, som stadig har muligheden for at score maksimum i deres række. 3 i M-rækken, 4 i A-rækken og 6 i C-rækken.
Thomas Larsen 20. januar 2012

+ Julestatus
Så er der afviklet 3 runder i holdturneringen. Indtil videre er det foregået uden nævneværdige episoder. Samtidigt har klubberne været gode til at resultatindberette til tiden. Tak for det!

I M-rækken har Frederikssund et halvt points forspring til Sjælsø 1, der dog har spillet en kamp færre, og stadig må være favoritter til oprykning. De to førende hold mødes i 4. runde.
A-rækken virker meget tæt med hele 5 hold inden for 1½ points afstand af hinanden. Alt kan ske!.
Furesø 2 har overtaget føringen i B-rækken og skal næste gang møde Frederikssund 2, der pt. indtager 2. pladsen.
C-rækken er lidt uklar pga. oversidderrunden, men Helsingør 4, Egedal-Jyllinge 2 og Roskilde 3 ser ud til at skulle kæmpe om top 3 placeringerne.

Holdskakken holder nu juleferie indtil lørdag d. 14. januar, hvor Bornholm 2 snupper to kampe på en dag mod hhv. Allerød 4 og 5.

God jul og godt nytår!
Thomas Larsen 10. december 2011

+ Status efter 2. runde
Indtil nu er holdturneringen forløbet problemfrit. Et enkelt parti er blevet afgjort på grund af lyd fra en mobiltelefon, men ellers har der ikke været nogen episoder, som har været værd at bemærke.
Alle resultatindberetninger er kommet til tiden og uden fejl.
Thomas Larsen 19. november 2011

+ Status efter 1. runde
1. runde af holdturneringen er vel overstået. Der er ikke blevet indgivet protester og der har ikke været behov for at ændre de indberettede resultater.

Alle resultater er blevet indberettet til tiden. Ros herfra til klubberne for det!

I 1. runde deltog 3 spillere uden ratingtal. Det er klubformanden, som bestemmer hvilket tal spilleren starter på. Man kan vælge mellem følgende ratingtal:

1000-1100-1200-1300-1400-1500-1600-1700.

Send en mail til undertegnede med start ratingtallet.
Thomas Larsen 5. november 2011

+ Resultatkort
Mangler din klub resultatkort til holdkampene? Du kan hente resultatkort til udskrivning ved at klikke på linket herunder.

Resultater indberettes som altid på www.8-hk.dk af hjemmeholdet senest 24 timer efter kampens afslutning. Husk at klubben skal opbevare resultatkortene indtil holdturneringen er afsluttet.
Thomas Larsen 28. oktober 2011

+ Holdprogrammerne er sendt af sted med posten
Det trykte holdprogram er nu klart. Det kan downloades fra holdsiden.

Hæftet er endvidere trykt og sendt til klubformændene i det antal, som klubberne har bestilt ved holdtilmeldingen.
Verner Christensen 19. oktober 2011

+ Holdturneringsprogrammet godkendt
Nu er fristen for indsigelser mod turneringsprogrammet udløbet, og dermed ligger programmet fast.

Der er lavet et par ændringer i forhold til det oprindelige udkast. I M-rækken er der byttet om på ude- og hjemmehold i de 3 indbydes kampe mellem Sjælsø 1 og 2 og Egedal-Jyllinge 1. Desuden har Fredensborg trukket deres hold fra C-rækken. For at få en jævn fordeling af ude- og hjemmekampe er Helsinge 2 blevet flyttet op på Fredensborgs plads i turneringsskemaet.

God kamp til alle 28 hold!
Thomas Larsen 16. oktober 2011

+ Holdturneringsprogrammet klar
Så er holdturneringsprogrammet klar. Klik på "Hold 2011/12" og derefter "tabeller". Under "genveje" kan man også se kampprogrammet for holdet eller klubben samt mange andre interessante oplysninger.

Programmet skulle gerne opfylde alle de særønsker, jeg har modtaget. Indsigelser vedr. kampprogrammet skal sendes til undertegnede SENEST d. 15. oktober. Denne dato er samtidigt også sidste frist for indberetning af styrkeliste og navne på holdledere.

Får man et nyt medlem, som skal indplaceres på styrkelisten, så sender man en e-mail til kartotekføreren (kartotek@8-hk.dk) og holdturneringslederen (holdtur@8-hk.dk) med følgende oplysninger:
- Spillerens navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.
- Hvor på styrkelisten spilleren ønskes indplaceret (imellem hvilke to spillere).
- Om spilleren skal indplaceres på et hold eller som reserve.

Spilleren kan tidligst benyttes i en holdkamp 7 dage efter at kartoteksføreren har modtaget indmeldelsen. Se i øvrigt holdreglementets §11.

De klubber, som har bestilt holdskakhæfter ved tilmeldingen kan forvente at modtage hæfterne i ugen op til 1. runde.
Thomas Larsen 8. oktober 2011

+ Holdturnering 2011/12
Her er gruppeinddelingerne til 8. HKs holdturnering 2011-12. Det har desværre været umuligt at finde 8 hold, der var i stand til at stille op til søndagskampe i M-rækken. Derfor er der kun 7 hold i rækken. Hvis samme problem ser ud til at fortsætte til næste sæson, så må idéen om hverdagskampe i M-rækken tages op til fornyet overvejelse.

I både A- og B-rækken er der 8 hold. Tak til Helsingør, der lod sig overtale til at splitte deres 4. hold i to 4-mands hold, således at der kommer flest mulige holdkampe ud af gruppeinddelingen.

I C-rækken (4-mands hold) er der pt. ingen af klubberne, der har udtrykt ønske at afholde fællesrunden. Kontakt undertegnede, hvis man gerne vil stå for dette arrangement.

Kampprogrammet forventes offentliggjort senest lørdag d. 8. oktober.

M-rækken (7 hold):
Sjælsø 1, Frederikssund 1, Sjælsø 2, Hillerød 2, Egedal-Jyllinge 1, Helsingør 2 og Roskilde 2

A-rækken (8 hold):
Allerød 3, Nordkalotten 2, Helsingør 3, Fredensborg 1, Espergærde, Solrød, Hillerød 3 og Sjælsø 3

B-rækken (8 hold):
Svogerslev, Frederiksværk, Furesø 2, Bornholm 2, Helsinge 1, Frederikssund 2, Allerød 4 og Allerød 5

C-rækken (6 hold, 4-mands):
Egedal-Jyllinge 2, Fredensborg 2, Helsinge 2, Roskilde 3, Helsingør 4 og Helsingør 5
Thomas Larsen 4. oktober 2011

+ Holdturneringsindbydelse udsendt
Så er holdturneringsindbydelsen udsendt pr. e-mail til klubformændene. Er indbydelsen ikke nået frem til alle, så kan man kontakte undertegnede eller se indbydelsen ved at klikke på linket herunder.

Der er ikke lavet de store ændringer i årets holdturnering. 10-kamps reglen er fjernet, så der ikke længere er begrænsning på hvor mange kampe man må spille i løbet af en sæson.

Vi håber at kunne oprette en række for 4-mands hold, såfremt der er tilstrækkelig interesse, og det første 4-mands hold er allerede tilmeldt.

God fornøjelse!
Thomas Larsen 4. september 2011

Holdturneringen

Sæsonens sidste kampe er spillet - på gensyn næste sæson!