Divisionsturneringenlederen har nu udsendt turneringsudkastet til divisionsturneringen 2004-2005. Klubber der har indsigelser, skal kontakte divisionsturneringslederen senest d. 15 august.
Turneringsprogrammet forelægges hovedbestyrelsen på mødet d. 29 august.

1 Division

Nr.   1     2     3     4     5     6     7   MP ialt Pl.
1     7 5         3 2     8         4 6          
2     6 8     4         1 5     7         3      
3     5 7     1     6         4     8 2          
4     8 6         2     5 3     1         7      
5 3         1 7     4         2     6 8          
6 2         4 8         3     7 5         1      
7 1         3     5     8 6         2 4          
8 4         2     6 7         1 3         5      
1 + 2 runde arrangeres af Brønshøj og Nordre
6 + 7 runde arrangeres af K41

2 Division gruppe 1

Nr.   1     2     3     4     5     6     7   MP ialt Pl.
1     4 6     8         2 7         3     5      
2 7     4         5 1         3     8 6          
3     5     7     4 6     2     1         8      
4 1         2 3         5 8         6     7      
5 3         8 2     4         6     7 1          
6     8     1 7         3 5     4         2      
7     2 3         6 8         1 5     4          
8 6     5         1     7     4 2     3          
Sidste runde arrangeres af Dianalund.

2 Division gruppe 2

Nr.   1     2     3     4     5     6     7   MP ialt Pl.
1     3     6 4     5         8     7 2          
2 4         3 5         7     6 8         1      
3 1     2         6     4 7         5 8          
4     2 8         1 3         5 6         7      
5 8     7         2     1 4     3         6      
6     7 1     3         8 2         4 5          
7 6         5     8 2         3 1     4          
8     5     4 7     6     1         2     3      
Sidste runde arrangeres af Viborg
Kampen i 1 runde mellem Skolerne og Jetsmark spilles i Jetsmark.

3 Division gruppe 1

Nr.   1     2     3     4     5     6     7   MP ialt Pl.
1 8         3 5         4 7         6     2      
2     4 6     3         5 8         7 1          
3     7 1         2 6         5     8 4          
4 2     8         7 1         6 5         3      
5 6     7         1 2         3     4 8          
6     5     2 8         3 4     1     7          
7 3         5 4         8     1 2         6      
8     1 4         6 7         2 3         5      
Sidste runde arrangeres af Allerød.
Der er ændret lidt på rundelægningen for Brønshøj, Hørsholm og Odysseus siden første udgave

3 Division gruppe 2

Nr.   1     2     3     4     5     6     7   MP ialt Pl.
1     5 3         2 8     6         7 4          
2     6     7 1         5 4     8         3      
3 4         1 5         7     8 6     2          
4     3 8     7         6     2 5         1      
5 1         6     3 2     7         4     8      
6 2     5         8 4         1     3 7          
7     8 2         4 3         5 1         6      
8 7         4 6         1 3         2 5          
Sidste runde arrangeres af Ringsted.

3 Division gruppe 3

Nr.   1     2     3     4     5     6     7   MP ialt Pl.
1     8     7 2         5 3         6 4          
2     3 5         1 6         4 8         7      
3 2     6         7 4         1 5         8      
4     5 8         6     3 2     7         1      
5 4         2     8 1     7         3 6          
6 7         3 4         2     8 1         5      
7     6 1     3     8         5     4 2          
8 1         4 5         7 6         2 3          
Sidste runde arrangeres af Nyborg

3 Division gruppe 4

Nr.   1     2     3     4     5     6     7   MP ialt Pl.
1     3 7         5     4 6         2 8          
2     6     8 4     3         5 1         7      
3 1     6         8     2 4         7 5          
4 7     5         2 1         3 8         6      
5 8         4 1         7 2         6     3      
6 2         3     7 8         1 5     4          
7     4     1 6     5         8 3     2          
8     5 2     3         6 7         4     1      
Sidste runde arrangeres af Herning

rækken

Nr.   1     2     3     4     5     6     7   MP ialt Pl.
1 5         3 2         8 7         6     4      
2 4     8         1     3 5         7 6          
3     7 1         6 2     8         4 5          
4     2 7         8     5     6 3     1          
5     1 6         7 4         2 8         3      
6     8     5 3         7 4     1         2      
7 3         4 5     6         1 2         8      
8 6         2 4     1         3     5 7          
Sidste runde arrangeres af Aars.
Der tages forbehold mod tastefejl..

Divisionsturneringslederen har spurt en række klubber, hvad de syntes om en udvidelse af 1 division fra og med sæsonen 2005/2006.
Svarene på det var:
Positive - 11 klubber
Neutral - ingen klubber
Negativ - 3 klubber
Svarede ikke - 1 klub.

Udfra de medfølgende kommentarer konkluderer divisionsturneringslederen:
Spillerne er overvejende positive overfor udvidelsen.
Klubberne er overvejende positive overfor den sportslige del af udvidelsen.
Mange klubber er bekymrede over udgifterne ved en udvidelse.

Antallet af hold i 1 division, oprykningsreglerne fra mesterrækkerne til de fremtidige 8 pladser i 3 division, samt overgangsregler med ekstraordinær nedrykning fra divisionsturneringen efter den kommende sæson fastlægges på hovedbestyrelsesmødet i august

Denne side er oprettet d. 29-06-2004 af Per Rasmussen.