Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Middag og delegeretmøde i 8 Hovedkreds
Af Per Rasmussen
Tirsdag 10 August 2021 12:50     Læst af:127
Lørdag d. 18 september vil der være delegeretmøde i 8 Hovedkreds, men forud for dette møde, vil der blive afholdt en middag hvor samtlige klubformænd vil blive inviteret. Skulle klubformanden være forhindret, er en anden fra klubben velkommen. Det er vores simple måde at sige klubformænd tak for deres indsats.
Yderligere følger