Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Delegeretmøde i 8 Hovedkreds
Af Per Rasmussen
Torsdag 3 September 2020 13:02     Læst af:686
Der indkaldes hermed til Delegertmøde i 8 Hovedkreds til afholdelse søndag d. 4 oktober 2020.
Dagsorden og bilag vil findes på hovedkredsens hjemmeside