Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Delegeretmøde i 8 Hovedkreds
Af Per Rasmussen
Torsdag 6 Juni 2019 13:29     Læst af:1083
Der afholdes delegeretmøde i 8 Hovedkreds fredag d. 14 juni 2019, og er der som det fremgår af listgen på hovedkredsens forside, indkommet 2 forslag fra medlemsklubber som skal behandles.
Fristen for indsendelse af forslag er nu overskredet.

De bestyrelsesmedlemmer der er på valg, er alle villige til genvalg.
Vi ses i Allerød d. 14/6

Per Rasmussen
Formand
8 Hovedkreds