Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Velkommen til Nordsjællands Skakklub
Af Per Rasmussen
Tirsdag 1 Maj 2018 8:49     Læst af:899
Hovedkredsen byder velkommen til en ny Skakklub, og vi har modtaget nedenstående fra dem:

Nordsjællands Skakklub slår nu dørene op til det vi mener er nutidens og fremtidens måde at tænke skak og foreningsliv sammen. Og sporten skal være hyggeligere, mere personlig og lystbetonet. Svigtende medlemstal og skakklubber der lukker – det har været virkeligheden i alt for mange år i dansk skak. Den negative udvikling skal stoppes ved at tage en meget traditionsbunden skaksport og forvandle den til noget tidssvarende. Nordsjællands Skakklub skaber derfor nu et klubmiljø, der er tilpasset det familie- og arbejdsmønster, som folk lever med i 2018. Klubben vil samle de mest ambitiøse skakspillere i landsdelen og med målrettet træning gøre dem bedre. Samtidig skal det være klubben for dem der kun vil spille holdskak og som ikke vil betale for de ydelser de ikke bruger i en traditionel skakklub. 

-Unge under 21 år betaler ikke kontingent
- vi skal fastholde de unge i skakmiljøet!
-Vi har ikke en klubaften, diverse klubturneringer eller hyggeskak – tid er en knap ressource som vi skal have respekt for!
-Vores aktiviteter foregår om lørdagen så medlemmerne ikke kommer direkte fra skole/arbejde, dermed højnes indlæringsniveauet.
-Vores træning er en blanding af foredrag for alle medlemmer, arbejdsgrupper formet efter interesse og individuel træning. -Vi er en klub for ALLE der har et ønske om at blive bedre til skak eller bare spille holdskak.
-Vi vil vise skak frem i tidssvarende rammer, alle vores holdkampe vil blive transmittereret på nettet via live-brætter, spillestedet skal vise skakken respekt og træningen skal foregå i moderne rammer.
-Kontingentet må aldrig sættes med formueskabelse for øje. Medlemmerne skal kun betale for de tilbud de bruger.
-Vi vil skabe social værdi for det enkelte medlem. Vi tror, at fællesskab er med til at skabe og fastholde motivationen for at udvikle sig.
-Vi skal i langt højere grad finansiere klubbens aktiviteter via sponsorater. Det være sig både træning, juniorernes medlemskab samt eventuelle topspilleres løn. Skak har et potentiale for sponsorer, men rammerne og produktet skal være rigtige for at mulighederne kan udnyttes.

Vi påstår ikke at have fundet de vises sten med Nordsjællands Skakklub, men vi har fundet en struktur der passer ind i vores livsmønster og som gør at vi vil kunne tilpasse skaklige aktiviteter ind i en travl hverdag. Og hvis den passer på os, hvorfor skulle den så ikke passe for dem der har svært ved at tilpasse det traditionelle klubmiljø til en travl hverdag?
Med venlig hilsen
Nordsjællands Skakklub
For mere info kan følgende kontaktes:
Lars Linderod 28932810
Rasmus Petersen 22101592
Ligesom følgende medier kan bruges:
WWW.NORDSJÆLLANDSSKAKKLUB.DK
INFO@NORDSJAELLANDSSKAKKLUB.DK
Facebook: Nordsjællands Skakklub
Instagram: nordsjeallands_skakklub