Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Nyt fra Delegeretmødet
Af Per Rasmussen
Søndag 22 April 2018 12:49     Læst af:544
Hovedpunkter fra delegeretmødet i 8 Hovedkreds
Hovedkredsens delegeretmøde blev indledt med at mindes de afdøde i det forgangne år
Under formandens beretning blev der debateret en del om hvordan vi får flere medlemmer i hovedkredsens klubber, men der var ingen der umiddelbart havde det gyldne forslag, men der var bred enighed om at der skal gøres noget.
Formanden opfordrede klubberne til at evt. gå sammen om at lave arrangmenter i forbindelse med den imagekampange som DSU har sat i værk, eller som det mindste sikre sig at der kommer arrangementer til hovedkredsen.

Formanden stod ligeledes for Holdturneringslederen beretning, og i den fremgik det at sidste gang han snakkede med Christian, bad han ham om at takke klubber og spillere for en god turnering.

Kassereren fik godkendt regnskabet for 2017, samt budget for 2018, vi fortsætter med uændret kontingent.

Valg til bestyrelsen
Kasserer: Genvalg til Heidi Jørgensen
Kartoteksfører: Genvalg til Per Rasmussen
Holdturneringsleder: Jesper Scherling Fris. (1 år)
Sekretær: Jakob Werner

Genvalg til revisorer og suppleant