Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Delegeretmøde i 8 Hovedkreds
Af Per Rasmussen
Onsdag 4 April 2018 22:13     Læst af:537
Indkaldelsen til Delegeretmøde er udsendt pr. mail til klubformænd og revisorerr  d. 27 marts 2018
Dagsordenen følger lovene og af hensyn til valg, så kan jeg oplyse at Kasserer Heidi Jørgensen og kartoteksfører Per Rasmussen modtager genvalg
Der skal findes en ny sekretær ligesom der skal vælges en ny holdturneringsleder som afløser for Christian.
Interesserede bede henvende sig til formanden