Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Delegeretmøde i 8 Hovedkreds
Af Per Rasmussen
Onsdag 4 April 2018 22:13     Læst af:269
Indkaldelsen til Delegeretmøde er udsendt pr. mail til klubformænd og revisorerr  d. 27 marts 2018
Dagsordenen følger lovene og af hensyn til valg, så kan jeg oplyse at Kasserer Heidi Jørgensen og kartoteksfører Per Rasmussen modtager genvalg
Der skal findes en ny sekretær ligesom der skal vælges en ny holdturneringsleder som afløser for Christian.
Interesserede bede henvende sig til formanden

Turnering

Espergærde Skakklub Efterår 2018
20/8/2018-22/10/2018
Se indbydelsen

Skjold Burne Hillerød Open 2018
25/9/2018-23/10/2018
Se indbydelsen

Køge Bugt efterår 2018
3/10/2018-28/11/2018
Se indbydelsen

Furesø Open 2018
19/10/2018-21/10/2018
Se indbydelsen