Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Mindeord for Christian Rüdinger
Af Per Rasmussen
Mandag 26 Marts 2018 13:49     Læst af:503
Christian Rüdinger, mangeårigt medlem af Hørsholm Skakklub og senere Sjælsø Skakklub
er død, to dage før sin 77-års fødselsdag.
Han kæmpede heroisk med en alvorlig sygdom, de sidste år af sit liv.
 
Han blev meldt ind i Hørsholm Skakklub i 1984.
Hans udprægede evne for organisation medførte, at han hurtigt kom i bestyrelsen for klubben,
hvor han sad uafbrudt  i 27 år. De 15 af årene var han formand for klubben.
 
Han tog turneringslederlicens og var turneringsleder for Hørsholmturneringen i en række år.
80-90 deltagere i disse turneringer var meget almindeligt.
Hemmeligheden ved dette høje deltagerantal var Christians evne til at fremme en god stemning ved disse turneringer.
Alle blev behandlet med udstrakt venlighed, empati og korrekthed.
 
Han var en stærk skakspiller – udpræget positionelt indstillet og med en forkærlighed for slutspil.
Han var farlig for enhver skakspiller.
 
I slutningen af sit liv, blev han en effektiv turneringsleder for 8. Hovedkreds, hvor han var meget afholdt.
 
Christian havde en militær uddannelse og var i nogle år tilknyttet NATO i Bruxelles.
Senere blev han systemudvikler indenfor datalogi. Han var med til at udvikle CPR-registret.
 
Selvom hans store interesse var skak, blev han på et tidspunkt interesseret i astrofysik og rumforskning.
Han var medlem af NOVA – Nordsjællands Astronomiforening.
 
Hans familie kan spores tilbage til den skotske adelige klan Bruce.
Nogle af Christians karakteregenskaber stammer sikkert derfra.
 
Han var den bedste ven, man overhovedet kunne få: Indsigtsfuld, pålidelig, ærlig, modig, empatisk og
altid parat med gode råd.
 
Han efterlader en søn, svigerdatter og to børnebørn.
Æret være Christian Rüdingers minde!
 
 
 Ove Rytter Jensen – Sjælsø Skakklub