Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Fakta siden

Nordsjælland Weekend EMT
Nordsjælland Weekend EMT er afløseren af NSU Open, som var en årligt tilbagevendende begivenhed, mens Nordsjællands Skak Union (NSU) eksisterede.
I forbindelse med nedlæggelsen af NSU overtog 8 Hovedkreds turneringen og omdøbte den til Nordsjællands Weekend EMT.
Turneringen afholdes fast i første weekend af januar. Turneringen holdes i januar 2018 i Allerød.

Ønsker man at være vært for turneringen i 2019, skal man ansøge om det inden 1 november 2017, og så fremdeles.

kontingent pr. kvartal
8 Hovedkreds opkræver kontingent fra klubberne, både for sig selv men også for DSU.
I starten af kvartallet udsender kartoteksføreren opkrævninger, til klubbernes kasserere, og kontingentet skal være indbetalt senest ved udgangen af kvartallets 2 måned.
Hovedkredsen videresender kontingent til DSU.
Nedenfor ses taksterne der er gældende fra 2017 og indtil videre:

Gruppe Bemærk HK DSU I alt
Barn 7,50 kr. 82,50 kr. 90,00 kr.
Ungdom Fra det år man fylder 15 år 15,00 kr. 110,00 kr. 125,00 kr.
Voksen Fra det år man fylder 21 30,00 kr. 135,00 kr. 165,00 kr.
Senior Fra det kvartal man fylder 65 år 15,00 kr. 110,00 kr. 125,00 kr.


Ungdomsinstruktør ordningen
Klubber som i sæsonen har haft mindst 5 betalende børne/udgdomsmedlemmer har mulighed for at søge tilskud efter Ungdomsinstruktørordningen.
Klubberne kan ansøge om tilskud 1 gang om året inden udgangen af marts måned, imod at de dokumenterer at der har foregået undervisning i klubben i perioden oktober - marts måned, svarende til ca. 1 time om ugen.

Klubben kan få beløbet der består af 1000 kr. fra Hovedkredsen og 2000 kr. fra DSU indsat på klubbens konto hos Dansk Skaksalg.

Ønsker man derimod at få pengene udbetalt som løn til instruktøren, skal man indrapporterer instruktørens navn, adresse, bankoplysninger og cpr-nummer. Hvorefter det fulde beløb udbetales og indberettes til skat som B-indkomst.

Ansøgning skal sendes til Ungdomslederen i hovedkredsen senest ved udgangen af marts måned.

Se envidere Skakåndbogen afsnit 2 2.5.3


Ansøgninger om tilskud
Det er muligt at ansøge 8 Hovedkreds om tilskud til forskellige aktiviteter hos 8 Hovedkreds, og nye spændende projekter og skæve aktiviteter vil have en vis fortrinsret, ligesom vi sædvanligvis giver mindre beløb til Jubilæums turneringer.


DGT Board
Hovedkredsen har 8 sæt DGT elektroniske brætter med tilhørende ure, samt en computer, til at styre det hele med.
Klubberne i 8 Hovedkreds kan låne udstyret ved henvendelse til hovedkredsens materiel forvalter Jørgen Rasmussen. Bemærk at udstyret skal I selv afhente og aflevere i Helsinge.

Vederlag
Bestyrelsesmedlemmerne i 8 Hovedkreds får årligt udbetalt en telefongodtgørelse på 450 kr.
Derudover får de dækket deres transportudgifter i forbindelse med møder og lignende.