Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Fakta siden

Nordsjælland Weekend EMT
Nordsjælland Weekend EMT er afløseren af NSU Open, som var en årligt tilbagevendende begivenhed, mens Nordsjællands Skak Union (NSU) eksisterede.
I forbindelse med nedlæggelsen af NSU overtog 8 Hovedkreds turneringen og omdøbte den til Nordsjællands Weekend EMT.
Turneringen afholdes fast i første weekend af januar. Turneringen holdes i januar 2018 i Allerød.

Ønsker man at være vært for turneringen i 2019, skal man ansøge om det inden 1 november 2017, og så fremdeles.

kontingent pr. kvartal
8 Hovedkreds opkræver kontingent fra klubberne, både for sig selv men også for DSU.
I starten af kvartallet udsender kartoteksføreren opkrævninger, til klubbernes kasserere, og kontingentet skal være indbetalt senest ved udgangen af kvartallets 2 måned.
Hovedkredsen videresender kontingent til DSU.
Nedenfor ses taksterne der er gældende fra 2017 og indtil videre:

Gruppe Bemærk HK DSU I alt
Barn 7,50 kr. 82,50 kr. 90,00 kr.
Ungdom Fra det år man fylder 15 år 15,00 kr. 110,00 kr. 125,00 kr.
Voksen Fra det år man fylder 21 30,00 kr. 135,00 kr. 165,00 kr.
Senior Fra det kvartal man fylder 65 år 15,00 kr. 110,00 kr. 125,00 kr.


Ungdomsinstruktør ordningen
Klubber som i sæsonen har haft mindst 5 betalende børne/udgdomsmedlemmer har mulighed for at søge tilskud efter Ungdomsinstruktørordningen.
Klubberne kan ansøge om tilskud 1 gang om året inden udgangen af marts måned, imod at de dokumenterer at der har foregået undervisning i klubben i perioden oktober - marts måned, svarende til ca. 1 time om ugen.

Klubben kan få beløbet der består af 1000 kr. fra Hovedkredsen og 2000 kr. fra DSU indsat på klubbens konto hos Dansk Skaksalg.

Ønsker man derimod at få pengene udbetalt som løn til instruktøren, skal man indrapporterer instruktørens navn, adresse, bankoplysninger og cpr-nummer. Hvorefter det fulde beløb udbetales og indberettes til skat som B-indkomst.

Ansøgning skal sendes til Ungdomslederen i hovedkredsen senest ved udgangen af marts måned.

Se envidere Skakåndbogen afsnit 2 2.5.3


Ansøgninger om tilskud
Det er muligt at ansøge 8 Hovedkreds om tilskud til forskellige aktiviteter hos 8 Hovedkreds, og nye spændende projekter og skæve aktiviteter vil have en vis fortrinsret, ligesom vi sædvanligvis giver mindre beløb til Jubilæums turneringer.


DGT Board
Hovedkredsen har 8 sæt DGT elektroniske brætter med tilhørende ure, samt en computer, til at styre det hele med.
Klubberne i 8 Hovedkreds kan låne udstyret ved henvendelse til hovedkredsens materiel forvalter Jørgen Rasmussen. Bemærk at udstyret skal I selv afhente og aflevere i Helsinge.

Vederlag
Bestyrelsesmedlemmerne i 8 Hovedkreds får årligt udbetalt en telefongodtgørelse på 450 kr.
Derudover får de dækket deres transportudgifter i forbindelse med møder og lignende.


Turnering

Espergærde Skakklubs Efterårsturnering 2017
21/8/2017-16/10/2017
7 Runders koordineret turnering over 7 mandage. Der spilles fortrinsvis i 8 mandsgrupper
Se indbydelsen

Køge Bugt Sommer 2017
23/8/2017-4/10/2017
En af de faste årlige turneringer hos Solrød Skaksklub, disse turneringer er altid velbesøgte
Se indbydelsen

ASK Sensommer 2017
31/8/2017-5/10/2017
Allerød Skakklub indbyder til en 5 runders koordineret EMT hvor der spilles torsdag aften. Øverste gruppe spiller en schweizer gruppe, øvrige spiller i 6 mandsgrupper. Tilmelding via en speciel side
Se indbydelsen

Skjold Burne Hillerød Open 2017
26/9/2017-31/10/2017
Hillerød Skakklub indbyder til en 7 runders turnering, hvor runde 1-3 spilles som hurtigskak og runde 4 - 7 som normalskak. Turneringen afvikles på hverdage
Se indbydelsen

Sjælsø Open 2017
29/9/2017-1/10/2017
Hermed indbydes til 8 runders FIDE-schweizer. Runde 1-4 spilles med 15 min per parti plus 5 sekunder per træk og DSU rates som hurtigskak. Runde 5-8 spilles med 90 minutter per parti plus 30 sekunder per træk og ELO rates.
Se indbydelsen

Køge Bugt Efterår 2017
11/10/2017-29/11/2017
7 runders turnering med mulighed for at melde afbud til alle runder. Afbud meddeles senest kl. 21.00 aftenen før runden
Se indbydelsen

Odensemesterskabet 2017
13/10/2017-15/10/2017
Endnu en af de store danske turneringer. Odensemesterskabet har plads til 102 deltagere, og der plejer at være fyldt op. Turneringen trækker spillere fra hele landet.
Se indbydelsen

Furesø Open 2017
20/10/2017-22/10/2017
Furesø skakklub har taget et alternativt turneringssystem i brug, idet man spiller ligesom man gør i den svenske Grand Prix, hvor man kombinerer hurtigskak og normal skak. Fredag spilles der 2-3 runder hurtigskak, og lørdag og søndag 4 runders alm. skak. Et turneringsform som man absolut er nødt til at prøve!
Se indbydelsen

Gribskov Skakklub årlige hurtigskak turnering
21/10/2017-21/10/2017
7-runders hurtigskak med 25 minutter pr. spiller pr. parti - ingen tillægstid! Max. 32 deltagere i 8-mandsgrupper, nederste gruppe eventuelt Monrad. 1. runde starter lørdag den 21/10-2017 kl. 10.00 med indskrivning fra kl. 9.00- 9.45. Turneringen rates efter DSU's hurtigskakratingtal.
Se indbydelsen

Køge Bugt Vinter 2018
10/1/2018-21/3/2018
7 runders turnering med mulighed for at melde afbud til alle runder. Afbud meddeles senest kl. 21.00 aftenen før runden
Se indbydelsen

Køge Bugt Forår 2017
4/4/2018-16/5/2018
7 runders turnering med mulighed for at melde afbud til alle runder. Afbud meddeles senest kl. 21.00 aftenen før runden
Se indbydelsen

Kronborg Turneringen 2018
10/5/2018-13/5/2018
Helsingør Skakklub indbyder til 7-runders koordineret EMT turnering på følgende dage i Kristi Himmelfartsferien. Med 2 runder torsdag, en fredag og 2 lørdag og søndag
Se indbydelsen